Kurz rozšiřuje orientaci učitele při začlenění ICT do výuky z hlediska platné a závazné legislativy v ČR. Blended learningový kurz nabízí také přehled informačních zdrojů a dále podpůrné materiály pro získání potřebných platných zákonů a vyhlášek. Budete sami překvapeni, kolik závazných dokumentů je při využívání ICT ve výuce nutné zohlednit. V kurzu získáte rychlý a aktuální přehled.

Garantem kurzu je Ing.Lumír Matyskiewicz