V průběhu jednoho sezení si účastníci vyzkouší práci se zařízeními, které využívají dotykovou technologii a které se už vyskytují ve školách. Dobré seznámení se základními vlastnostmi a s možnostmi využití při práci se žáky v tomto programu jsou nezbytným vodítkem pro správné rozhodnutí při nasazení do výuky. Podle zájmu účastníků může být dán větší důraz na konkrétní multitouch zařízení, které chtějí ve své výuce použít. Dílna je doplněna e-learningovým prostředím LMS Moodle s množstvím validních odkazů a zdrojů.

Garantem kurzu je Mgr. Martin Vonášek.