Tvorba digitálních učebních materiálů je spojena s mnoha otázkami o použití obrázků, animací atd. ve svém výukovém materiálu. Účastníci semináře se seznámí s portály na internetu a se vzdělávacími portály, které řeší problematiku autorského zákona a jeho aplikování do prostředí základních a středních škol. V centru zájmu se objeví jak audiovizuální díla, tak software a problematika s ním spojená. Velmi zajímavou částí kurzu je analýza konkrétních dotazů účastníků a hledání řešení v rámci legislativy ČR.

Garantem kurzu je Mgr. Zbyněk Šostý.