Tento kurz rozvíjí kompetence učitelů využitím ICT ve výuce na ZŠ a SŠ. Internet jako informační zdroj je pro využití ve výuce lákavý, je ale třeba mít na paměti veškerá rizika, která sebou může přinášet. Učitelé jsou v kurzu na tuto skutečnost upozorněni prostřednictvím ukázek včetně videa a  projektu „E-Bezpečí“. Je nutné umět nebezpečí internetového prostředí identifikovat a zajistit ochranu dětí a žáků před jejich dopadem. V dalším kroku pak naučit děti a žáky rizika odhalit a použít vhodné hardwarové, softwarové či jiné nástroje pro tuto ochranu. Při práci využijí učitelé zejména volně šiřitelé programy. Kurz dále nabízí přehled informačních zdrojů na internetu. Velký důraz je kladen na autorská práva a ochranu osobnosti. Kurz navazuje na základní kurz (Ne)bezpečný internet a je určen pokročilým uživatelům ICT, zejména koordinátorům ICT.

Garantem kurzu je Ing. Lenka Satková.