Cílem vzdělávacího programu je seznámit vedoucí pracovníky škol a pedagogy s pravidly pro zadávání veřejných zakázek z prostředků finanční podpory OPVK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na postup uvedený v kap. 7.5/B.