Za účasti cca stovky učitelů proběhla dne 4. 12. 2019 konference věnovaná umělé inteligenci, robotice, virtuální a rozšířené realitě.
Z programu upozorňujeme na přednášku paní ředitelky Čápové, která nám představila výuku na ZŠ, kterou vede robot. Dalšími zajímavými spíkry byli kolegové z vysokých škol, pánové Gaura a Černý s tématy co je umělá inteligence, resp. jak umělá inteligence změní vzdělávací obsahy a kompetence.
W1 Google pro vzdělávání a 3D tisk (Petr Caloň, Radovan Jansa a Michal Hlosta)
W2 Možnosti a východiska implementace digitálních technologií do výuky (Radim Polášek)
W3 Polytechnické vzdělávání napříč předměty (Ella Havlíčková)
Golabz.eu – využití interaktivních animací a virtuálních laboratoří, tvoříme on-line výukové hodiny (nejen) přírodovědných předmětů od 1. stupně základní školy až po vzdělávání na středních školách (Helena Lazarová)
W4 Smíšená realita (Karel Klatovský)
WI Individuální konzultace k licencování (Kateřina Gletová)