Dopolední program
Od 8:0 0 h speciální blok pro žáky SŠ
WS Workshop Azure pro vzdělávání – programovací nástroje zdarma pro studium (Karel Klatovský)


Od 8:00 h
Představení prezentujících firem
Nové online učebnice Informatika s Alexandrou a Alexom (Eva Uličná)
ICT podpora školám v Moravskoslezském kraji a financování ICT v projektu Šablony (Blanka Kozáková)
Soutěž autorských prací učitele ORIGIN 2019 (učitelé škol z MSK)
Odpovědná výuka zpracování digitální fotografie ve škole (Tomáš Křivánek)
Jak to bude s novým obsahem výuky v informatice (Libor Klubal)
Od 11:00 h
Spolupráce největšího IT zaměstnavatele v kraji se školami aneb podpora výuky IT ve školách (Ivana Němcová)
NEOS CLASSROOM - NÁVRAT K PRAKTICKÉ VÝUCE (Radek Švehla, Karel Hulec)
Quine Engine - vývoj her (Jiří Heczko, Ondřej Vaňka)
Využijte vše, co můžete (a máte) (Karel Klatovský)


Odpolední workshopy
Od 13:0 0 h
W1 Google odpoledne pro školy (Martin Vonášek, Petr Caloň, Radovan Jansa)
W2 Digitální kompetence učitele (Ondřej Neumajer)
W3 Ozobotíme a Programujeme Dash and Dot (Natálie Nevřelová)
Robotika na základní škole (Zuzana Klimešová a Libor Klubal)
W4 Digitální transformace od A do Z (Karel Klatovský)
WI Individuální konzultace k projektu Šablony I resp. II (Blanka Kozáková)